FinnSub

NITROX

Použití pro směsi EAN

Regulátory Atomic Aquatics jsou navrženy a testovány pro použití s Nitroxem

Všechny modely regulátorů Atomic jsou pozorně testovány v laboratoři, před tím, než jsou prohlášeny za bezpečné při použití EAN směsí. Atomic Aquatics pečlivě navrhuje všechny modely svých regulátorů tak, aby je bylo možno použít prakticky při jakémkoliv scénáři ponoru u kterého lze bezpečně použít EAN (Enriched Air Nitrox). Naše regulátory byly v nezávislé laboratoři testovány dle nejtvrdších požadavků předpisu ASTM G-175 na samovznícení. Test je založen na pokusu o zápal, nebo hoření uvnitř regulátoru s použitím vznětlivých částic. Zápalná konkrece ze sebe uvolňuje hořící částice do vnitřního prostoru regulátoru. V regulátoru, který je správně designován pro použití s Nitroxem nezpůsobí tyto hořící částice poškození, nebo zahoření žádných vnitřních komponent. Každý model regulátoru Atomic byl testován a dostál požadavkům ASTM G-175 před tím, než jsme ho prohlásili za bezpečný pro EAN.


Použijte následující vodítko k výběru správné EAN automatiky pro Vás:


Atomic T2X Titanium

Naše nová vlajková loď je schválena použití EAN až do 40% kyslíku, přičemž může být střídavě použita i se vzduchem (není třeba automatiku používat výhradně s Nitroxem)


Atomic ST1/B2/Z2/Z2X

Všechny tyto modely lze bezpečně použít pro směsi EAN až do 40% kyslíku. Tyto modely Atomic mohou být použity střídavě pro stlačený vzduch nebo směsi EAN až do 40% kyslíku při maximálním tlaku 240 bar.

 

Specifické potápění s Nitroxem: 

Atomic M1

Regulátor lze při výhradním použití bezpečně provozovat se 100% (čistým) kyslíkem
Při nevýhradním používání regulátoru lze bezpečně používat směsi EAN do 50% kyslíku

Model M1 je určen pro použití s plyny obsahující vysoké procento kyslíku. Při výhradním použití regulátoru s čistým kyslíkem nesmí být překročen tlak 200 bar a regulátor musí být udržován v kyslíkově čistém stavu.
M1 může být také použit střídavě pro stlačený vzduch a Nitrox do 50% kyslíku. Při tomto způsobu použití nesmí tlak EAN směsi přesáhnout 240 bar.

Model M1 je nejlepší volbou pro potápění v oblastech, kde je problematické udržet vysoké standardy čistoty vzduchu.