Interspiro

A Premium Innovator

FINN SUB s.r.o. je výhradním dovozcem produktů INTERSPIRO pro ČR a SR.
Zajišťujeme dovoz a servis produktů, servisní školení a veškeré činnosti s produkty INTERSPIRO spojené.

Našimi zákazníky jsou zejména IZS a pracovní a techničtí potápěči, kteří se na nás obrací často se speciálními návrhy řešení. Jsme je schopni, díky široké škále produktů INTERSPIRO a OTS, vždy řešit. Neváhejte se na nás obrátit s vaším požadavkem a žádostí o cenovou nabídku.

logomask

Společnost Interspiro sídlící ve Stockholmu s více než 90-ti letou tradicí a zkušenostmi je rovněž absolutním průkopníkem ve vývoji a výrobě přístrojů pro ochranu dýchacích orgánů jinak v nedýchatelném prostředí.interspiro_equipment


Dýchací ochranné prostředky Interspiro disponují vynikající pověstí v oblasti spole
hlivosti a poskytovaného výkonu. Současná produkce dosahuje světové kvality a je docílena mimo jiné soustavným vývojem, technologickými inovacemi, používání pouze nejkvalitnějších materiálů ve všech stupních výroby.

Cílem společnosti Interspiro je uspokojování potřeb všech zákazníků využívající produkty Interspiro v oblastech bezpečnosti, výkonu, funkční spolehlivosti a kvality. Samozřejmostí je, že produkty a systémy Interspiro musí spolehlivě fungovat v těch nejextrémnějších podmínkách a umožnit tak uživateli soustředit se pouze na splnění stanoveného úkolu. Díky takto postavené filosofii, dokázalo Interspiro vyvinout celou řadu revolučních řešení s následnou aplikací vyráběné techniky, které výrazným způsobem zlepšují pracovní podmínky uživatelů systémů Interspiro.

Do portfolia společnosti náleží dýchací technika včetně příslušenství určená pro pracovní potápěče a jednotky IZS. Technika Interspiro je s úspěchem využívána pracovníky v těžkém průmyslu, lodní a námořní dopravě, jakož i pro potápěče v tom nejširším možném profesionálním nasazení.

 

 

Příběh INTERSPIRO 

Od 20. let 20. století jsme vyvinuli ochranu dýchacích cest do nedýchatelného prostředí nad i pod zemí, nad hladinou i pod ní. Naše technologické milníky byly četné a mnoho z nich se stalo průmyslovým standardem. Od roku 2003 jsme součástí skupiny Ocenco, jednoho ze světových lídrů v ochraně dýchacích cest.

Od prvních dnů s AGA až dodnes.

1904  AGA logo1904

Stoletá historie Interspiro sahá až k počátkům nadnárodní průmyslové skupiny AGA, která byla založena v roce 1904. Gustaf Dalén, švédský nositel Nobelovy ceny, se k společnosti připojil v roce 1906 a stal se generálním ředitelem 1909. Od počátku se AGA diverzifikovala od navigace k produktům souvisejících s plyny, včetně regulátorů pro úsporu plynu v majácích. Regulátory prokázaly řadu výhod a začaly se používat ve zdravotnictví a na ochranu dýchacích cest již ve 20. letech 20. století

 

 

 

 

1948

016  1948_beskuren

Dýchací ventil s nádechem a výdechem přes jednu membránu. 
Vystavení dýchacího ventilu jednosměrnému tlaku snižuje nádechový odpor.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1954  NK divator11954

Návrat zpět do roku 1954, kdy se švédský obchodní dům NK Hamngatanu ve Stockholmu rozhodl začít prodávet potápěčskou techniku. Regulátor byl vytvořen Dagem Johannissonem, velmi dobrým a inovativním inženýrem společnosti AGA. Tento regulátor byl po celá léta interně označován jako „tesilen = čajové sítko“ pro AGA / Interspiro. To byl opravdu milník pro scuba potápění. Jak je vidět na dobovém obrázku z výlohy, název „Divator“ byl použit již v roce 1954. I móda plavek se od dnešního dne lišila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1961010 1961 1

S využitím poznatků získaných během vývoje bojového letounu Aviatic a let fyziologických studií, Interspiro vyvíjí první dýchací systém s pozitivním tlakem. Dnes je pozitivní (bezpečnostní) tlak u celoobličejových masek standardem po celém světě.

 

 

 

 

 

 

 

 

013 1963 1

1963

Interspiro představuje potápěčskou masku, která se nemlží. 
Suchý vzduch propláchne hledí uvnitř masky a každým nádechem ji znovu a znovu odmlžuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


033  1965 1

1965

Zavedení vysokotlaké technologie (300 bar).
Výrazné prodloužení doby nasazení s malými tlakovými lahvemi. Použitím twin-setů s jedním ventilem se zlepšila rovnováha a rozložení váhy láhví. Prodloužená doba nasazení také zvýšila bezpečnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020  1969 11969

S vývojem ACSC přišla konstrukce prvního potápěčského přístroje s mechanickou kontrolou dýchací směsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

012  1973 1

 

1973

Pro zvýšení bezpečnosti přichází Interspiro s rádiovým komunikačním zařízením pro SCBA / BA. Dnes je komunikace v mnoha zemích povinnou součástí výstroje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1968  300 bar 11973

Interspiro přichází na trh s ventilem pro otevření rezervní zásoby vzduchu s výstražným systémem v podobě nepřehlédnutelně zvýšení nádechového odporu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


011 1974 1

 

1974

Vývoj záložní přetlakové masky a umělé dýchací jednotky s rychlospojkou na SCBA / BA pro pomoc obětem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977  Ventilation kolla cw ansell 11977

Využití vzduchu z SCBA i k napuštění plynotěsných obleků došlo k výraznému zvýšení uživatelské bezpečnosti i pohodlí

 

  

 

 

 

 

 

 

 

19811981  First breath 1

Dalším logickým krokem ke zvýšení bezpečnosti byl mechanismus „First breath“ automatická aktivace bezpečnostního tlaku s prvním nádechem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1982  Divator FFM 11982

Společnost Interspiro představila celoobličejovou masku Divator MKII s nízkým vnitřním objemem a automatickou aktivací bezpečnostního tlaku.

 

 

 

 

 

 

 

19831983  AGA becomes interspiro 1

V roce 1974 byla založena AGA Spiro jako součást lékařské divize AGA. 
V roce 1983 po restrukturalizaci společnosti AGA se divize AGA Spiro osamostatnila a jako INTERSPIRO opouští korporátní prostředí AGA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1965  NASA 11985

Potápěčské vybavení AGA je použito záchranným týmem raketoplánu NASA. Toto zařízení bylo speciálně vyvinuto k použití při skoku z 15 metrů z vrtulníku, pro vyzvednutí astronautů z vesmírného modulu při přistání na vodě. Tento snímek byl pořízen v blízkosti vesmírného centra Canaveral Space na Floridě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19871987  Ambient air hatch

S unikátním povrchovým ventilem může uživatel dýchat okolní vzduch i v pohotovostním stavu bez nutnosti odstranění dýchacího ventilu nebo masky. To umožňuje uživateli, aby byl plně připraven v kompletní výstroji. V průběhu let jsme vylepšili funkci povrchového ventilu k dokonalosti u naší nejnovější celoobličejové masky S a Inspire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002  1991 11991

Po letech vývoje a testování představilo Interspiro společně s ABB první plně kompozitní tlakovou láhev pro nasazení při hašení požáru. Snížení hmotnosti, vyvážení a bezpečnost byly klíčovými proměnnými ve vývoji tohoto produktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19961996  Spirotroniq 1

Interspiro se znovu dostává do první linie ve vývoji a představuje počítačem kontrolovaný SCBA / BA. Počítač monitoruje funkce zařízení a při každém otevření ventilu láhve je proveden autotest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998  Buddy breathing 11998

Integrovaná záchranná hadice umožnila hasičům zachránit se navzájem v nouzových situacích, v USA je tento systém označován jako „Buddy Breathing“ (Buddy Dýchání). Řešení se spojením samec-samice umožňuje snadné připojení druhé masky bez přerušení přívodu vzduchu a od té doby se stalo na několika trzích průmyslovým standardem.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

20022002  CBRN_L 1

Interspiro SCBA / BA je první na světě, který byl schválen podle NIOSH CBRN – v plném souladu s novými specifikacemi NIOSH pro řešení chemických, biologických a radioaktivních hrozeb.

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  OCENCO 12003

Interspiro becomes part of the Ocenco group.

 

 

 

 

 

 

 

20032003  DP1 1

Povrchová stanice DP1 představuje spojení vysokotlaké přívodní hadice a záchranného lana. Toto snižuje hmotnost a objem hadic ve srovnání se stávajícími systémy povrchového zásobování a obsluha na povrchu nemusí monitorovat hloubku potápění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004  Divator Lite b st2004

Potápění s plně kompozitními láhvemi s neutrálním vztlakem.
Interspiro pokračuje v rozšiřování oblasti vyžití kompozitních láhví – umožňuje použití kompozitních láhví pro potápění. Flexibilní hmotnostní systém zaručuje neutrální vztlak.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

20072007  MKIII 1

Interspiro představuje regulační jednotku Divator MKIII. Ergonomický, redundantní regulační systém zkonstruovaný tak, aby byl primární regulátor a / nebo dýchací ventil izolován v případě zamrznutí nebo jiné poruchy. Duální první stupně integrované v jedné jednotce poskytují potápěči značné výhody, pokud by během potápění došlo k potížím.

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 IS MIX kolla cw med DAS 122008

Představujeme IS-MIX Semi-Closed Mine Clearance Diving Systém (Rebreather s polouzavřeným okruhem pro odstraňování námořních min). IS-MIX je velmi jednoduchý a rychlý na přípravu a provoz. Náklady na údržbu jsou velmi nízké, protože většina servisu může být prováděna takřka bez nářadí. Dechová práce je minimální díky hadicím s velkým průměrem a hydrostaticky vyváženým dýchacím měchům. Má neutrální vztlak, což umožňuje snadné a přesné potápěčské operace.

 

 

 

 

 

 

20132013  Spirocom_Sidan_H 1

Interspiro představuje hlasový komunikační systém SpiroCom. Jednotka SpiroCom je první komunikační jednotka kombinující handsfree teamtalk, integrovaný hlasový zesilovač a bezdrátové rádiové rozhraní. Funkce Team Talk je hlasem aktivovatelná plně duplexní hlasová komunikace s krátkým dosahem v rámci nasazeného týmu hasičů. Pro přístup k rádiu s dlouhým dosahem je tlačítko PTT.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

2015  Incurve 12015

Představujeme Incurve – nejsnadněji čistitelný SCBA na světě. Abychom snížili riziko dlouhodobých zdravotních problémů, vyvinuli jsme SCBA s absolutním minimem textilních dílů, které je tak méně náchylné ke kontaminaci a snadnější čištění.

 

 

 


 

Divator FFM, s bezpečnostním ...

Více informací o výrobku Divator FFM, s bezpečnostním tlakem bez povrchového ventilu
Celoobličejová maska INTERSPIRO s bezpečnostním tlakem (tzv. přetlaková) bez povrchového ventilu (HATCH). V uvedené ceně je možno vybírat z materiálu a barev lícnice: silikon žlutý nebo černý, guma černá nebo šedá.
29 800,-

Divator FFM, rovnotlaká s ...

Více informací o výrobku Divator FFM, rovnotlaká s povrchovým ventilem
Celoobličejová maska INTERSPIRO rovnotlaká s povrchovým ventilem (HATCH). V uvedené ceně je možno vybírat z materiálu a barev lícnice: silikon žlutý nebo černý, guma černá nebo šedá.
33 900,-

Divator FFM, s bezpečnostním ...

Více informací o výrobku Divator FFM, s bezpečnostním tlakem s povrchovým ventilem
Celoobličejová maska INTERSPIRO s bezpečnostním tlakem (tzv. přetlaková) s povrchovým ventilem (HATCH). V uvedené ceně je možno vybírat z materiálu a barev lícnice: silikon žlutý a černý, guma černá a šedá.
35 900,-

Divator FFM, rovnotlaká bez ...

Více informací o výrobku Divator FFM, rovnotlaká bez povrchového ventilu
Celoobličejová maska INTERSPIRO rovnotlaká bez povrchového ventilu (HATCH). V uvedené ceně je možno vybírat z materiálu a barev lícnice: silikon žlutý nebo černý, guma černá nebo šedá.
27 800,-

Nosní ucpávka samostatná pro ...

Více informací o výrobku Nosní ucpávka samostatná pro mikrofon OTS
Nosní ucpávka pro vyrovnání tlaku.
3 700,-

Sada upínacích přezek - ...

Více informací o výrobku Sada upínacích přezek - balení 5 ks
4 500,-

Montážní sestava zorníku ...

Více informací o výrobku Montážní sestava zorníku (rámeček, šrouby, podložky) černá
2 900,-

Upínací kříž pětibodový, ...

Více informací o výrobku Upínací kříž pětibodový, černý, přírodní kaučuk
7 400,-

Zorník

Více informací o výrobku Zorník
5 500,-

Kompletní sada nosní ucpávky

Více informací o výrobku Kompletní sada nosní ucpávky
3 700,-

Zorník s povrchovým ...

Více informací o výrobku Zorník s povrchovým bezpečnostním ventilem DIVATOR Hatch
10 900,-