FinnSub

Obchodní podmínky

Platnost ceníku je od data na nich uvedeného až do vydání dalšího ceníku.

Ceny:
Značky, které v ČR zastupujeme, jsou nabízeny na světových trzích za doporučené MOC stanovené výrobcem. V tomto smyslu jsou informováni všichni prodejci na území ČR.

Příjem objednávek:
Písemné objednávky na e-mail: objednávky@finnsub.cz, nebo telefonické objednávky na číslo: 606 603 999 budou vyřízeny do 3 pracovních dnů.

Zboží dodáváme prostřednictvím zásilkové služby PPL, na dobírku či po předchozí úhradě naší faktury, popřípadě dle smluvních podmínek.
V souladu s obchodními podmínkami zustává FINN SUB s.r.o. vlastníkem veškerého zboží uvedeného na příslušné faktuře až do úplného zaplacení vyfakturované částky.
Pro případ prodlení s úhradou vzniká FINN SUB s.r.o. nárok na úrok z prodlení ve výši 0,5% denně z dlužné částky.

 

Poplatky za expedici a dodání (balné a poštovné):
1 balík PPL do 30 kg po ČR -- 130 Kč
1 balík PPL dle hmotnosti po SK -- od 210 Kč (8 Euro)
přepravné na Slovensko bude upřesněno pro každou objednávku.

 

Reklamace zásilek:
Reklamace doručeného zboží budou akceptovány pouze tehdy, budou-li nahlášeny bezprostředně po převzetí zboží od naší zásilkové služby. Se zásilkovou službou bude sepsán protokol o poškození, poškozené zboží bude zásilkové službě ponecháno.

Servis:
Reklamace dodané zákazníkem a veškeré výrobky k servisu pošlete prosím na naši adresu:
FINN SUB s.r.o.
Rakovecká 35
635 00 BRNO
spolu s přesným popisem závady a dokladem o koupi (záručním listem).
Tel. kontakt na servis: 777 SUU NTO

Záruka:
Podmínky záruky jsou uvedeny v záručním listu a vycházejí z platného zákona.

Odpovědnost za vady výrobků a služeb:
Spotřebitel má v 6 měsících od zakoupení výrobku, pokud existuje rozpor s kupní smlouvou, právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Vrácení zboží ve 14denní lhůtě:
V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. 

FINN SUB s.r.o.
Rakovecká 35
635 00 BRNO

info@finnsub.cz, objednavky@finnsub.cz

IČ: 26084091
DIČ: CZ 26084091

bank. spojení: Unicreditbank Czech Republic 514541007 / 2700

Mob. +420 606 603 999
Mob. +420 777 788 686
Tel.   +420 546 422 050

Objednávky: +420 606 603 999