FinnSub

IZS

Integrovaný záchranný systém - vodní záchranná služba, armáda, policie, hasičské sbory...

My zde, ve FINN SUB, si velice vážíme poslání našich složek IZS.
„S respektem vnímáme Vaše poslání, obdivujeme osobní nasazení a odvahu každého z Vás. S porozuměním vnímáme odbornost, díky které jste schopni absolvovat nebezpečné mise a chránit životy ostatních. „Josef Vacek, CEO

FINN SUB s.r.o., specialista na trhu v oblasti ochranných pomůcek do nebezpečného prostředí, je s IZS v aktivním spojení od roku 1999.

VZS – dodávky speciálních obleků pro potápění, plaveckých potřeb, výcvikových materiálů, ale hlavně goretexových obleků URSUIT pro záchranu z ledu a záchranu na hladině.

PČR – mezi nejvýznamnější dodávky patří vybavení 3 speciálních vozů potápěčskou technikou a zdravotnickým materiálem pro PČR Brno, která je známá zahraničními misemi se zaměřením na likvidaci podvodních min např. v Bosně. K tomuto účelu slouží celoobličejové masky INTERSPIRO s přívodem vzduchu z hladiny, komunikační jednotky, detektory kovů, výzdvihové magnety, speciální obleky apod. Jednou z novinek je infračervené vidění určené k vyhledávání těl a materiálu pod vodou s nulovou viditelností, včetně záznamu na hladině. 

AČR – dodávky speciálního materiálu bez magnetického podpisu pro utajené podvodní operace, vybavení posádek vrtulníků obleky se zvýšenou odolností proti žáru, výcvikový materiál pro plavce, svítilny a křídla FINNSUB a samozřejmě plicní regulátory Atomic Aquatics. Jsme dodavatelem unikátních kyslíkových rebreatherů.

HZS – speciální obleky do HAZMAT prostředí – bio a chemické obleky URSUIT, spodní vrstvy podobleků, prodyšné goretex obleky pro dlouhodobé nasazení na vodní hladině URSUIT a BARE, celoobličejové masky INTERSPIRO s komunikací, svítilny a křídla FINNSUB.

HZS + SDH – dodávky a servis techniky určené k zabezpečení ochrany dýchacích cest, izolační dýchací přístroje a únikové dýchací přístroje. Zabezpečujeme dodávku a servis vysokotlakých lahví z kompozitu, hliníku i oceli. Členy týmů vybavujeme ochrannými oděvy se sníženou hořlavostí. 
Tuto techniku dodáváme napřímo, ale spolupracujeme i s firmami specializujícími se na dodávky kompletního sortimentu (požární výzbrojny). 

HBZS – speciální obleky URSUIT, celobličejové masky INSTERSPIRO s komunikací OTS a dodávkou vzduchu z hladiny a další technika pro Báňskou záchrannou službu.

JSDH – Jednotkám sboru dobrovolných hasičů úspěšně dodáváme celou řadu suchých potápěčských obleků a od roku 2020 také hasičské přístroje INTERSPIRO do nedýchatelného prostředí při hašení požárů.

Hasičské školy – spolupráce na výcviku jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jejich vybavení profesionální technikou.

Provozy, které v souladu s Řádem chemické služby zabezpečují svým pracovníkům v případě požáru ochranu dýchacích cest a ochranné oděvy se sníženou hořlavostí. 

FINN SUB s.r.o. je úspěšný v dodávkách ozbrojených složek nejen na území ČR a SR, ale zejména v Německu a Rusku.  

FINN SUB s.r.o. je díky pravidelným školením a profesionálnímu vybavení schopen provádět odborný servis na produkty, které na trh exkluzívně dodává a zajištuje:

 • IDP INTERSPIRO
 • Únikové, vyváděcí a evakuační vybavení a dýchací přístroje 
 • Ochranné oděvy se sníženou hořlavostí
 • Celoobličejové masky INTERSPIRO a Oceanic Reef
 • Komunikace INTERSPIRO, Oceanic Reef a OTS
 • Kompresory – běžný servis, složitější opravy zajištujeme subdodavatelsky se smluvními partnery
 • Podvodní skútry SUEX
 • Servis a revize tlakových lahví
 • Revize defibrilátorů
 • Obleky všech značek (suché trilaminátové, suché gumové, suché neoprenové, suché prodyšné)
 • Regulátory/plicní automatiky Atomic Aquatics, Hollis, Zeagle, Oceanic, Beuchat, INTERSPIRO, SUUNTO, Apeks, Poseidon
 • Křídla FINNSUB
 • Svítilny FINNSUB

V našich prostorách probíhají servisní školení uživatelů celoobličejových masek INTERSPIRO do nedýchatelného prostředí, pod vodou i nad ní. Pravidelně školíme naše odběratele v servisu regulátorů, učíme je opravovat drobné netěsnosti na jejich suchých oblecích, provádět dezinfikování techniky. Spolupracujeme se sbory dobrovolných hasičů obcí, dodáváme izolační dýchací přístroje (IDP) i do závodů.

S mnoha našimi odběrateli IZS máme dlouhodobé smlouvy o zajištění servisu a revizích potápěčské a záchranářské techniky.
Coby dovozce a velkoobchod poskytujeme IZS speciální obchodní podmínky při nákupu materiálu.
Naše výrobky zapůjčujeme na požádání na otestování.
Rádi přijedeme na předváděcí prezentaci s požadovaným zaměřením.