ČLÁNKY POŠKOZUJÍCÍ SUUNTO

Oficiální stanovisko SUUNTO ze dne 20.12.2018 k poškozujícím článkům:


Na konci roku 2018 obíhá svět zpráva obsahující přehnané a zkreslené informace, které se zakládají na pravdě pouze zdánlivě.

Klíčové body jsou:

1. Soudní vypořádání probíhá pouze v USA. Suunto ani soud nepřipoutí žádnou vinu společnosti SUUNTO. Firma naopak usiluje o to, aby se zabránilo dalším nákladům a potížím. Chce urychlit ukončení soudního sporu v USA formou uronání.
2. Do soudního sporu v USA jsou zahrnuty pouze osoby, které mají v USA v minulosti potvrzené selhání tlakového čidla.
3. Všechny SUUNTO počítače jsou opakovaně testovány před opuštěním továrny, takže pokud počítač nevykazuje žádné problémy, není potřeba jej zapojovat do soudního vypořádání.
4. Suunto a jeho partneři by měli být vždy ochotni zkontrolovat SUUNTO počítač, pokud o to zákazník požádá.
5. 5 letá záruka na tlakové čidlo v počítačích SUUNTO je globálním řešením pro všechny potápěče/majitele SUUNTO a je platná už od roku 2014.
6. Nejedná se o svolávací akci (recall). Počítače SUUNTO nemají žádný problém.https://www.theregister.co.uk/2018/12/19/suunto_scuba_screwup 

https://forums.theregister.co.uk/forum/all/2018/12/19/suunto_scuba_screwup